Genel

Kadın Girişimcilere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 

İlçe bazında Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları “İş kurmak isteyen yoksul vatandaşlar” için sermaye desteği sağlamaktadır. Yararlanabilmek için bulunulan ilçedeki kaymakamlıklarda bulunan SYDV ofisine başvurulması gerekmektedir.

 

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bünyesindeki KOSGEB, KOBİ vasfı taşıyan işletmelere çeşitli destekler sağlamaktadır. KOSGEB veritabanına kaydolan işletmeler KOBİ vasfını taşıdıklarına dair beyannameyi doldurmalarının ardından desteklere başvurabilir. Yeni Girişimci Desteği uygulamasında kadınlara özel destek oranı uygulanmaktadır.

 

www.kosgeb.gov.tr

 

KAGİDER

Kadın Girişimciler Derneği

 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Eylül 2002’de 37 kadın girişimci tarafından ülke çapında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul’da kuruldu.

 

Kadın Girişimci Geliştirme Programı kapsamında KAGİDER Girişimci ve Lider Geliştirme Çalışma Grubu, belli aralıklarla gelen aday kadın girişimci proje başvurularını değerlendirir. 1. elemeyi geçen kadın girişimciler “İşimi Kuruyorum Eğitimi”ne davet edilir. İş planlarını hazırlayarak 2. aşamayı geçen adaylara ihtiyaca göre mentörlük, İnkübasyon Merkezi’nde yer alma ve danışmanlık desteği verilir.

 

 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Garanti Bankası ve Ekonomist dergisinin ortaklığıyla 2007 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, Türkiye’deki kadın girişimci sayısının gelişmiş ülkelerin seviyesine yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.

Yarışma, gerçek başarı hikayelerini kendileri yazan, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren kadın girişimcilerin projelerini değerlendiriyor. Kadın girişimcilerin, ekonomik ve sosyal girişimci ruhunu ortaya çıkartarak Türkiye’deki tüm kadınlara örnek teşkil eden başarı hikayelerinin duyurulması hedefleniyor.

http://www.kagider.org

 

 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

 

KEDV, kadınların ekonomik sürece katılımlarını artırmak amacıyla, eğitim, kredi, danışmanlık ve pazarlama desteği verir.

 

İş Geliştirme Desteği : Kendi becerileri ve mevcut yerel ekonomik olanakları araştırılarak iş fikri geliştirmeleri ve iş planı çıkarmaları amacıyla kadınlara eğitim ve izleme desteği verilmektedir. Kadınların kooperatif çatısı altında ortak yürütebilecekleri; gıda üretimi (reçel, turşu, sebze kurusu) ile sabun üretimi, hediyelik kutu yapımı, hazır yemek, tekstil, 2. el eşya satışı, çocuk bakım ve eğitim hizmetleri, lokanta gibi çeşitli alanlarda ortak işler kurmalarına destek verilmektedir.

 

Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi : Maya Türkiye’nin ilk mikro kredi kurumudur. KEDV, iktisadi işletmesi Maya kanalıyla iş kurmak isteyen ya da işlerini geliştirmek isteyen kadınlara küçük krediler vermektedir. İlk krediler 800 TL’dir ve tekrar kredilerde bu miktar aşama aşama artmaktadır. Krediler 6 veya 12 ay vade ile verilmekte, geri ödemeler haftalık olarak yapılmaktadır.

 

Yeni Ürün Geliştirme : Kadınların mevcut becerileriyle üretebilecekleri, pazarda talep olan yeni ürünler geliştirilmektedir. KEDV, bu kapsamda sabun, hediyelik kutu üretimi, vb gibi yeni beceriler için kurslar düzenler ve kadınların edindikleri becerileri işe dönüştürmeleri için eğitim, danışmanlık ve izleme desteği verir.

 

Tasarruf Grupları : Tasarruf gruplarıyla kadınlar, 10’ar kişilik gruplar halinde kendi küçük tasarruflarını bir araya getirerek kendi ihtiyaçları için kullanabilecekleri bir fon oluştururlar. KEDV, kadınların tasarruf grubu kurmaları ve yönetmeleri konusunda eğitim ve izleme desteği verir.

 

Nahıl : Nahıl Dükkân’da Türkiye’nin her yanından kadınların ürünleri pazarlanır. KEDV İktisadi İşletmesi olarak faaliyet gösteren bu dükkân kanalıyla ayrıca, siparişler alınır ve kadınların ürünleri internet sayfalarından satılır.

 

Ekonomik Güçlendirme

 

 

Kadın Girişimciler Kurulu

 

Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

 

Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmenin yanı sıra kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları sunmak gibi görevleri vardır.

 

Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamında işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak; kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak; yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkânları yaratmak; koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak; TOBB ve illerdeki odaların öncülüğünde çeşitli illerde “Kadın Girişimci Eğitim ve Danışma Merkezleri” açmak ve bu merkezlerde özellikle AB ve diğer uluslar arası kadın girişimci kaynakları konusunda araştırmalar, risk sermayesi, Euroawards gibi konularda danışmanlık yapmak; kadın girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan bir “Kadın Girişimciler Web Portalı” hazırlamak gibi çalışmalar yürütmektedir.

 

http://www.tobb.org.tr/TOBBKadinGirisimcilerKurulu/

 

TGMP

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı

 

Mikrokredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlayan, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir.  TGMP kar amacı gütmeyen bir iktisadi kuruluştur. Türkiye’deki yoksulluğu azaltmak için dar gelirli kadınlara hibe yerine küçük miktarda krediler vermektedir. Bu “mikrokredi” sistemi, dar gelirli kadınlara iş sağlayarak onların devamlı bir şekilde aile bütçesine katkı sağlamalarını hedeflemektedir.

 

http://www.tgmp.net/tr

 

İŞKUR

 

İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda; iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlamak misyonuyla kurulmuştur.

Destekleri arasında mesleki eğitim, işsizlik maaşı, işbaşı eğitim programları, genç ve kadın istihdamı teşviği sayılabilir.

 

http://www.iskur.gov.tr

E-Ticaret
E-ticarette Müşterinin Güvenini Nasıl Kazanırsınız?
E-İhracat
Polonya’ya E-ihracat Nasıl Yapılır?
Genel
Meksika’ya E-ihracat Nasıl Yapılır?