E-İhracat

2021 Yılı E-ticaret Trendleri


E-ticaret trendleri, markaya olan ilgiyi ve siteye gelen trafiği arttırma hedefleri olanlar için oldukça önemlidir. Covid-19’un bütün Dünya’da yarattığı etkiyle, 2020 yılı e-ticaretin gelişiminin hız kazandığı bir yıldı....