E-Fatura

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defterde 2022 ile Gelen Düzenlemeler


Yeni yılla birlikte e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarında bazı yenilik ve değişikliklere gidildi. Uygulamaların zorunluluk kapsamı genişlerken, sundukları avantajlara da yenileri eklendi.

Her yeni yılın ilk gününde olduğu gibi 1 Ocak 2018’de de birçok yeni yasa ve mevzuat yürürlüğe girdi. Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren değişikliklerden bir bölümü e-Ticaret yapanları yakından ilgilendiren, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarıyla ilgili değişiklikler.

Bu değişiklikler sadece halihazırda e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarını kullanmaya devam eden mükellefleri ilgilendirmiyor.

Aynı zamanda bu uygulamaları henüz kullanmayan ancak son dönemde ciroları artan firmalar da kendileri için zorunlu bir hale gelip gelmediğini bu değişiklikleri inceleyerek takip etmek zorunda.

İşte e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarında 2022 ile birlikte uygulamaya giren değişiklikler ve yenilikler…

2022’de e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter Kullanmak Zorunda Olanlar

2022 ile birlikte e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamasında meydana gelen en önemli değişikliklerden biri, uygulamayı kullanmak zorunda olan mükelleflere yenilerinin eklenmesi olarak görünüyor.

Gerek brüt satış hasılatı, gerek satılan malın cinsi, gerekse de satış kanalı bazlı düzenlemelerle birlikte mevzuatta belirtilen şartları sağlayan mükelleflerin 2022 ile birlikte e-Fatura, e-Arşiv ve/veya e-Defter kullanmaları zorunlu hale geliyor.

Sorun yaşamamak adına, aşağıdaki maddelerden herhangi birinin sizi kapsayıp kapsamadığından emin olmanızda büyük fayda var.

1. Ciroya göre ortaya çıkan yeni zorunluluklar

Mükelleflerin elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmelerinin zorunlu olup olmadığını belirleyen faktörlerden biri ciroları.

454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 2. maddesi; 1 Ocak 2022 itibarıyla e-Fatura ve e-Defter kullanması zorunlu olacak mükellefleri ilan ediyor.

Mevzuata göre, eğer 31 Aralık 2016 itibarıyla brüt satış hasılatınız; 10 milyon TL ya da daha yüksekse 1 Ocak 2022 itibarıyla e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmeniz gerekiyor.

Eğer bu cironuzun 1 TL’lik ya da daha büyük kısmını internet satışı yoluyla elde etmişseniz; e-Fatura ve e-Defterin yanında e-Arşiv uygulamasına da geçmek zorundasınız.

2. Satılan malın cinsine göre yeni zorunluluklar

Yeni yılla birlikte e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmesi zorunlu olan mükellefleri belirleyen bir başka ayrım; ticareti yapılan mala göre düzenleniyor.

Buna göre 4769 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların; imalini, ithalini, teslimini ve benzeri faaliyetleri yerine getirebilmek için 2017 yılı içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler; 1 Ocak 2022’den itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundalar.

Eğer firmanız enerji sektöründe faaliyet gösteriyorsa ve EPDK kaydınızı 2017 yılında yaptıysanız; ilgili kanunun bahsi geçen listesini gözden geçirmeniz büyük önem taşıyor.

Benzer bir biçimde, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listede yer alan malları; imal, inşa ve ithal etmek için 2017 yılı için mükellefiyet tesis ettiren mükellefler de; 1 Ocak 2022 itibarıyla e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek mecburiyetindeler.

Eğer alkollü ya da alkolsüz içecek veya tütün sektöründe faaliyet göstermeye başladıysanız; ilgili kanunun listesindeki malları kontrol edip, kullanma zorunluluğunuz bulunup bulunmadığından emin olmalısınız.

3. Satış kanalına göre yeni zorunluluklar

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 5. maddesine göre; eğer internet üzerinden satış yapan bir mükellefseniz; e-Arşiv ve e-Defter uygulamasına geçip geçmediğinizi belirleyen brüt satış miktarına dikkat etmelisiniz.

Tebliğin 2022 itibarıyla yürürlüğe giren ilgili maddesine göre; eğer 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 5 milyon TL ve üzerinde brüt satış hasılatı yapmışsanız ve bu dönem içinde firmanız internet üzerinden mal veya hizmet satışı gerçekleştirmiş ise 2022 yılı itibarıyla e-Arşiv kullanmanız zorunlu hale gelmiş durumda.

Bir başka deyişle eğer yukarıdaki şartları karşılıyorsanız sizin için önemli. Bundan böyle e-Fatura sistemine geçmiş müşterilerinize e-Fatura, geçmemiş olan müşterilerinize ise kağıt fatura gönderemiyorsunuz.

e-Fatura sistemine dahil olmamış müşterilerinize e-Arşiv göndermeniz 2022 ile birlikte bir zorunluluk oluyor. Bu şartların haricinde, eğer brüt satış hasılatınız 5 milyon TL yerine 10 milyon TL ve üzerindeyse sadece e-Fatura ve e-Arşiv değil e-Defter uygulamasına da geçmeniz bir zorunluluk…

2022’de e-Faturanın getireceği yeni avantajlar

Yeni yılla birlikte e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter kullanım zorunluluk kapsamı genişlemekle kalmıyor. Halihazırda birçok avantajı bulunan bu uygulamalar 2022’de daha da avantajlı bir hale geliyor.

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487), uygulamaların bazı mükellefleri Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz’dan (YN ÖKC) muaf tutmasını sağlıyor.

Ayrıca bazı mükellefler de e-Fatura kullanmaları durumunda mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanma fırsatı buluyorlar. Bu da firmaları önemli bir maliyetten kurtarmış oluyor.

1. e-Fatura sayesinde YN ÖKC kullanım muafiyeti

Tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv düzenleyen mükelleflerin bazılarına yeni yılla birlikte YN ÖKC kullanım muafiyeti getiriliyor. Buna göre YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden;

a) 2016 yılı satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi,

b) Bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi,

c) Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan bir mükellef ÖKC kullanımından muaf tutulabiliyor.

Bunun için e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamasına dahil olması, 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza sahip olması ve tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv düzenlemeyi taahhüt ettiğini vergi dairesine bildirmesi gerekiyor.

Üstelik bu muafiyet, mükellefin sonradan açacağı işyerleri için de geçerli oluyor.

2. e-Fatura sayesinde eski nesil ÖKC’leri kullanmaya devam etme fırsatı

2022 ile birlikte e-Fatura ve e-Arşiv kullanan mükelleflerin bazıları eski nesil ÖKC’lerini 10 yılı geçmemek şartıyla mali hafızaları doluncaya kadar kullanma şansı buluyorlar.

a) 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,

b) 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,

c) 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması,

şartlarından en az ikisini sağlayan ve toplamda 20 ve üzerinde ÖKC’si bulunan mükellefler. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) madde 4’te belirtilen adımları atmaları halinde eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanına kavuşuyorlar.

Avantajlar 2022’de de Propars İle Katlanıyor

Son düzenlemelerle gelen yeni avantajların yanı sıra e-Fatura ve e-Arşivin halihazırda sunduğu avantajlar tabii ki 2022 yılında da devam ediyor.

E-Fatura her zaman olduğu gibi mükellefleri kağıt fatura biriktirmekten kurtarır. Bu faturaları kaybetme endişesinden, kağıt faturaların maliyetinden ve çevreye verilen zarardan koruyor.

E-Arşiv ise mükellefleri e-Fatura uygulamasına geçmemiş müşterilerine kağıt fatura gönderme zorunluluğundan kurtarmaya devam ediyor.

Propars kullananlar için e-Fatura ve e-Arşivin sunduğu avantajlar daha da artıyor. Propars, aynı zamanda size ayda 1.000 adet e-Fatura ve e-Arşivi ücretsiz olarak gönderme fırsatı da sunuyor.

Çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Propars’ı kullanmak için kurulum, aktivasyon ya da eğitim ücreti adında hiçbir ekstra ücret de ödemiyorsunuz.

E-İhracatta E-Fatura Kullanın!

E-Fatura hem müşteriler hem de işletmeler için klasik faturanın yeni hali. Son yıllarda hayatımıza giren ve etkisi her geçen gün artan e-ihracat ise klasik ihracatın yerini alıyor. E-İhracat satışlarınızda e-fatura kullanmak size çok önemli avantajlar sağlayacaktır.

Propars’ın gelişmiş e-ihracat yazılımlarını kullanırken aynı zamanda ücretsiz olarak e-fatura da kullanabilirsiniz. Üstelik; yurt dışından gelen sipariş için uygun fatura formatınız otomatik olarak oluşturulur. Size ise yalnızca tek tuşla e-faturanızı oluşturmak kalır.

Sizde hemen www.propars.net ‘i ziyaret edin ve e-Faturanın avantajlarından yararlanmaya başlayın!


İlgili yazılar:

– e-Fatura ve e-Arşive Nasıl Geçilir?

e-Arşiv Hakkında En Sık Sorulan Sorular

– e-Fatura Hakkında Yanlış Bilinen 11 Gerçek

E-Fatura
E-Arşiv Faturada İptal ve Raporlama İşlemleri 2022 Güncel
E-Fatura
E-Faturaya Nasıl Geçilir? Zor ve Masraflı Mıdır? 2021 Güncel Bilgiler
E-Fatura
E-Fatura Hakkında Yanlış Bilinen 11 Gerçek