e-Fatura

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defterde 2018 ile Gelen Düzenlemeler


Yeni yılla birlikte e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarında bazı yenilik ve değişikliklere gidildi. Uygulamaların zorunluluk kapsamı genişlerken, sundukları avantajlara da yenileri eklendi.

Her yeni yılın ilk gününde olduğu gibi 1 Ocak 2018’de de birçok yeni yasa ve mevzuat yürürlüğe girdi. Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren değişikliklerden bir bölümü e-Ticaret yapanları yakından ilgileren, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarıyla ilgili değişiklikler.

Bu değişiklikler sadece halihazırda e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarını kullanmaya devam eden mükellefleri ilgilendirmiyor.

Aynı zamanda bu uygulamaları henüz kullanmayan ancak son dönemde ciroları artan firmalar da e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defterin kendileri için zorunlu bir hale gelip gelmediğini bu değişiklikleri inceleyerek takip etmek zorunda.

İşte e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarında 2018 ile birlikte uygulamaya giren değişiklikler ve yenilikler…

2018’de e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter Kullanmak Zorunda Olanlar

2018 ile birlikte e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamasında meydana gelen en önemli değişikliklerden biri, uygulamayı kullanmak zorunda olan mükelleflere yenilerinin eklenmesi olarak görünüyor.

Gerek brüt satış hasılatı, gerek satılan malın cinsi, gerekse de satış kanalı bazlı düzenlemelerle birlikte mevzuatta belirtilen şartları sağlayan mükelleflerin 2018 ile birlikte e-Fatura, e-Arşiv ve/veya e-Defter kullanmaları zorunlu hale geliyor.

Sorun yaşamamak adına, aşağıdaki maddelerden herhangi birinin sizi kapsayıp kapsamadığından emin olmanızda büyük fayda var.

1. Ciroya göre ortaya çıkan yeni zorunluluklar

Mükelleflerin elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmelerinin zorunlu olup olmadığını belirleyen faktörlerden biri ciroları.

454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 2. maddesi, 1 Ocak 2018 itibarıyla e-Fatura ve e-Defter kullanması zorunlu olacak mükellefleri ilan ediyor.

Mevzuata göre, eğer 31 Aralık 2016 itibarıyla brüt satış hasılatınız 10 milyon TL ya da daha yüksekse 1 Ocak 2018 itibarıyla e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmeniz gerekiyor.

Eğer bu cironuzun 1 TL’lik ya da daha büyük bir kısmını internet satışı yoluyla elde etmişseniz e-Fatura ve e-Defterin yanında e-Arşiv uygulamasına da geçmek zorundasınız.

2. Satılan malın cinsine göre yeni zorunluluklar

Yeni yılla birlikte e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmesi zorunlu olan mükellefleri belirleyen bir başka ayrım, ticareti yapılan mala göre düzenleniyor.

Buna göre 4769 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imalini, ithalini, teslimini ve benzeri faaliyetleri yerine getirebilmek için 2017 yılı içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler, 1 Ocak 2018’den itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundalar.

Eğer firmanız enerji sektöründe faaliyet gösteriyorsa ve EPDK kaydınızı 2017 yılında yaptıysanız, ilgili kanunun bahsi geçen listesini gözden geçirmeniz büyük önem taşıyor.

Benzer bir biçimde, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listede yer alan malları imal, inşa ve ithal etmek için 2017 yılı için mükellefiyet tesis ettiren mükellefler de 1 Ocak 2018 itibarıyla e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek mecburiyetindeler.

Eğer alkollü ya da alkolsüz içecek veya tütün sektöründe faaliyet göstermeye başladıysanız, ilgili kanunun listesindeki malları kontrol edip e-Fatura kullanma zorunluluğunuz bulunup bulunmadığından emin olmalısınız.

3. Satış kanalına göre yeni zorunluluklar

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 5. maddesine göre, eğer internet üzerinden satış yapan bir mükellefseniz, e-Arşiv ve e-Defter uygulamasına geçip geçmediğinizi belirleyen brüt satış miktarına dikkat etmelisiniz.

Tebliğin 2018 itibarıyla yürürlüğe giren ilgili maddesine göre; eğer 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 5 milyon TL ve üzerinde brüt satış hasılatı yapmışsanız ve bu dönem içinde firmanız internet üzerinden mal veya hizmet satışı gerçekleştirmiş ise 2018 yılı itibarıyla e-Arşiv kullanmanız zorunlu hale gelmiş durumda.

Bir başka deyişle eğer yukarıdaki şartları karşılıyorsanız, bundan böyle e-Fatura sistemine geçmiş müşterilerinize e-Fatura, geçmemiş olan müşterilerinize ise kağıt fatura gönderemiyorsunuz.

e-Fatura sistemine dahil olmamış müşterilerinize e-Arşiv göndermeniz 2018 ile birlikte bir zorunluluk oluyor. Bu şartların haricinde, eğer brüt satış hasılatınız 5 milyon TL yerine 10 milyon TL ve üzerindeyse sadece e-Fatura ve e-Arşiv değil e-Defter uygulamasına da geçmeniz bir zorunluluk…

2018’de e-Faturanın getireceği yeni avantajlar

Yeni yılla birlikte e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter kullanım zorunluluk kapsamı genişlemekle kalmıyor. Halihazırda birçok avantajı bulunan bu uygulamalar 2018’de daha da avantajlı bir hale geliyor.

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487), uygulamaların bazı mükellefleri Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz’dan (YN ÖKC) muaf tutmasını sağlıyor.

Ayrıca bazı mükellefler de e-Fatura kullanmaları durumunda mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanma fırsatı buluyorlar. Bu da firmaları önemli bir maliyetten kurtarmış oluyor.

1. e-Fatura sayesinde YN ÖKC kullanım muafiyeti

Tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv düzenleyen mükelleflerin bazılarına yeni yılla birlikte YN ÖKC kullanım muafiyeti getiriliyor. Buna göre YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden;

a) 2016 yılı satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi,

b) Bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi,

c) Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan bir mükellef ÖKC kullanımından muaf tutulabiliyor.

Bunun için e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamasına dahil olması, 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza sahip olması ve tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv düzenlemeyi taahhüt ettiğini vergi dairesine bildirmesi gerekiyor.

Üstelik bu muafiyet, mükellefin sonradan açacağı işyerleri için de geçerli oluyor.

2. e-Fatura sayesinde eski nesil ÖKC’leri kullanmaya devam etme fırsatı

2018 ile birlikte e-Fatura ve e-Arşiv kullanan mükelleflerin bazıları eski nesil ÖKC’lerini 10 yılı geçmemek şartıyla mali hafızaları doluncaya kadar kullanma şansı buluyorlar.

a) 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,

b) 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,

c) 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması,

şartlarından en az ikisini sağlayan ve toplamda 20 ve üzerinde ÖKC’si bulunan mükellefler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) madde 4’te belirtilen adımları atmaları halinde eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadarkullanma imkanına kavuşuyorlar.

Avantajlar 2018’de de Propars İle Katlanıyor

Son düzenlemelerle gelen yeni avantajların yanı sıra e-Fatura ve e-Arşivin halihazırda sunduğu avantajlar tabii ki 2018 yılında da devam ediyor.

E-Fatura her zaman olduğu gibi mükellefleri kağıt fatura biriktirmekten, bu faturaları kaybetme endişesinden, kağıt faturaların maliyetinden ve çevreye verilen zarardan koruyor.

E-Arşiv ise mükellefleri e-Fatura uygulamasına geçmemiş müşterilerine kağıt fatura gönderme zorunluluğundan kurtarmaya devam ediyor.

Propars kullananlar için e-Fatura ve e-Arşivin sunduğu avantajlar daha da artıyor. Aylık sadece 85 TL’ye ön muhasebeden stok yönetimine, e-ticaret yönetiminden sipariş ve müşteri yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Propars, aynı zamanda size ayda 1.000 adet e-Fatura ve e-Arşivi ücretsiz olarak gönderme fırsatı da sunuyor.

Çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Propars’ı kullanmak için kurulum, aktivasyon ya da eğitim ücreti adında hiçbir ekstra ücret de ödemiyorsunuz.

Sizde hemen www.propars.net ‘i ziyaret edin ve e-Faturanın avantajlarından yararlanmaya başlayın! 

İlgili yazılar:

– e-Fatura ve e-Arşive Nasıl Geçilir?

– e-Fatura ve e-Arşiv Hakkında En Sık Sorulan Sorular

– e-Fatura Hakkında Yanlış Bilinen 11 Gerçek

e-Fatura
Propars ile e-Faturaya Ücretsiz Geçiş
e-Fatura
Propars ile kobilere ayda 1.000 e-fatura ücretsiz
e-Fatura
E-Faturanın Faydaları Neler? 2021’de Objektif Açıdan Okuyun!
tr Turkish
X